Subscribe Now

Trending News

Finjak treba kolačiće da bi stvarao fantastičan sadržaj. Slažeš li se s korištenjem kolačića?

Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici finjak.net isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja uredništva Finjak Portala ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Finjak Portalu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Informacije koje Finjak Portal objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Finjak Portal može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

Finjak Portal se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Finjak Portal nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Finjak Portal, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa u tvrtkinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Finjak Portala Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Finjak Portal kao voditelj zbirke osobnih podataka korisnika finjak.net, te štiti privatnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci dobiveni od korisnika tijekom korištenja web stranice koriste se u dobroj namjeri, ne obrađuju se i ne dostavljaju trećoj strani. Voditelj zbirke se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranice, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojem slučaju privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Finjak Portal zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja web stranice. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na finjak.net smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.